NARAVA IN SVET


GOSPODARSKA ZNANJA


KULINARIKA


DRUŽBA IN KULTURA

NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA

Leta 2003 je bila sprejeta Unescova Konvencija o varstvu nesnovne kulturne dediščine. Pojem v širokem, množičnem pojmovanju in predvsem razumevanju zelo določno opredeljuje kulturne pojave in področja kulturne dediščine, ki pomenijo znanja, spretnosti, védenja, tudi družbene odnose in razmerja ter različna področja duhovne ustvarjalnosti. Skupina z Bovškega, ki na območju Gornjega Posočja vodi ta projekt, se je torej spoprijela z zahtevno nalogo, kako predstaviti nesnovno kulturno dediščino svojega kulturnega in naravnega okolja …  prof. dr. Janez Bogataj

Nosilci znanj o naravi

Človek je stoletja izpopolnjeval načine in tehnike črpanja in uporabe naravnih virov, potrebnih za preživetje. Več >>

ROKODELCI IN OBRTNIKI

Ljudje, ki so živeli v odmaknjenih krajih, daleč stran od trgovinskih poti, so se morali naučiti sami izdelati vse, kar so rabili za preživetje. Več >>

PONUDNIKI ŽIVIL IN JEDI

Raznolikost bivanjskega okolja in naravnih danosti je nekdaj močno vplivala tudi na ponudbo ter uporabo živil in jedi. Več >>

NOSILCI KULTURE

Dolina Soče leži na meji med Italijo in Slovenijo, na stičišču slovanske, romanske in germanske kulture. Več >>

OD IDEJE DO LEGALNE FORME

Pred ustanovitvijo podjetja na področju nesnovne kulturne dediščine je potrebno preveriti vašo poslovno idejo vsaj s treh vidikov: zaželenost, izvedljivost in ekonomičnost.

ZAŠČITA IN RAZVOJ PRODUKTA

Katero pravico je najbolj primerno zavarovati, je odvisno od vsakega izdelka oziroma aktivnosti, še posebej, če sodi v področje nesnovne kulturne dediščine.

RAZLIČNI VIRI FINANCIRANJA

Različne državne institucije, od ministrstev, agencij, občin in druge nudijo različne oblike javnih finančnih pomoči, vse bolj pa se širijo tudi drugi zasebni viri (poslovni angeli, skladi), množično financiranje. Potrebno jih je spremljati.

PROMOCIJA PRODUKTA

Ko ste jasno definirali vašega končnega uporabnika, pripravite strategijo, kje in kako boste oglaševali. Več kot boste vedeli o njem, lažje boste razvijali svoj posel in učinkoviteje izvajali vaše marketinške aktivnosti.

Različne državne institucije, od ministrstev, agencij, občin in druge nudijo različne oblike javnih finančnih pomoči, vse bolj pa se širijo tudi drugi zasebni viri (poslovni angeli, skladi), množično financiranje. Potrebno jih je spremljati.

ZADNJI PRISPEVKI

Spremljajte nove objave – pregled zanimivih vsebin.

Vsebine pripravljene v sodelovanju z: