Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine (ICH) za lokalni trajnostni razvoj v regijah Evropske skupnosti

Naloga projekta ARTISTIC je izvajanje aktivnosti, ki omogočajo povečevanje finančnih virov in specialističnega znanja med kulturnimi izvajalci v družbi, kar dovoljuje izpolnjevanje finančnih pričakovanj in s tem omogoča učinkovit razvoj ter vodenje kulturnih projektov in zagotavlja trajnostnost projektov, ki se izvajajo na tem tematskem področju.

Namen projekta je izboljšati odnose med kulturnimi izvajalci, družbo in finančnimi operaterji ter podpirati te skupine, da se izboljša kakovost njihovih dejavnosti v odnosu do vrednotenja nesnovne kulturne dediščine.

Cilj modela, ki je bil razvit v okviru projekta ARTISTIC, je po eni strani izboljšati usposobljenost izvajalcev nesnovne kulturne dediščine za izvajanje in razvoj projektov z boljšo poslovno sposobnostjo, po drugi strani pa pomagati ustvarjati priložnosti za prilagajanje idej nesnovne kulturne dediščine pričakovanjem potencialnih investitorjev ter na ta način združevati kulturne in marketinške vidike.

8 DRŽAV

12 PROJEKTNIH PARTNERJEV

8 REGIJ

2.48 MILIJONOV EVROV  VREDEN PROJEKT

2.03 MILIJONOV EVROV SOFINANCIRANJA ERDF