ARTISTIC

ARTISTIC

Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine (ICH) za lokalni trajnostni razvoj v regijah Evropske skupnosti Naloga projekta ARTISTIC je izvajanje aktivnosti, ki omogočajo povečevanje finančnih virov in specialističnega znanja med kulturnimi izvajalci v družbi,...
NESNOVNA DEDIŠČINA

NESNOVNA DEDIŠČINA

Leta 2003 je bila sprejeta Unescova Konvencija o varstvu nesnovne kulturne dediščine. Pojem v širokem, množičnem pojmovanju in predvsem razumevanju zelo določno opredeljuje kulturne pojave in področja kulturne dediščine, ki pomenijo znanja, spretnosti, védenja, tudi...