JAVNI IN ZASEBNI VIRI FINANCIRANJA

JAVNI IN ZASEBNI VIRI FINANCIRANJA

Različne državne institucije, od ministrstev, agencij, občin in druge nudijo različne oblike javnih finančnih pomoči, ki se pogosto spreminjajo, zato je potrebno preverjati spletne strani posameznih institucij: Slovenski podjetniški sklad –...
VSE O ZAŠČITI IN RAZVOJU PRODUKTA

VSE O ZAŠČITI IN RAZVOJU PRODUKTA

Z namenom zavarovanja intelektualne lastnine so v nadaljevanju predstavljene najbolj osnovne informacije o pravicah intelektualne lastnine in njihovem uveljavljanju, ki veljajo med drugim tudi za področje nesnovne kulturne dediščine. Katero pravico je najbolj primerno...
OD IDEJE DO LEGALNE FORME

OD IDEJE DO LEGALNE FORME

Pred ustanovitvijo podjetja na področju nesnovne kulturne dediščine je potrebno preveriti vašo poslovno idejo s treh vidikov. Prvi je zaželenost: ali obstaja na trgu potreba, ki jo vaša ideja zadovoljuje. V ta namen je potrebno oblikovati edinstveno ponujeno vrednost,...