Lov na Kanalskem

Lov na Kanalskem

Favna in flora je na tem ozemlju Kanalskega izredno bogata in raznolika, biotsko pestra tudi zaradi stičišča različnih klimatskih vplivov. Na hribovitem in razčlenjenem terenu bregov srednjega toka reke Soče so se nekdaj nahajale košenice in senožeti, danes pa je to...
Ribolov na Kanalskem

Ribolov na Kanalskem

Za življenje ob reki je bilo ribarjenje vsekakor že od nekdaj zelo pomembno. Z ribami so se prehranjevali predvsem ljudje, ki so živeli v neposredni bližini reke. Najbolj cenjena riba, ki živi v Soči, je svetovno znana soška postrv, ki je tudi ena izmed največjih...
Ribolov na Bovškem

Ribolov na Bovškem

Tako kot divjačina, so tudi ribe nekdanjemu človeku predstavljale poglaviten vir beljakovin. Prvi zapis o ribolovu sega v leto 1343, ko so zakup za ribolov na reki Soči plačevali z bovškim sirom. Domačini, ki živijo ob Soči, se spominjajo, da so ribe nekoč lovili vsi,...
Lov

Lov

‘JAGA’ Lov, velikokrat pa tudi raubšicanje oz. krivolov, je bil v preteklosti na Bovškem pomembna oblika oskrbe s hrano. Zaradi slabih razmer za kmetovanje in številčnih družin so bili divjad in ribe nemalokrat edini vir beljakovin, zato lahko pritrdimo dr. Henriku...