Tako kot divjačina, so tudi ribe nekdanjemu človeku predstavljale poglaviten vir beljakovin. Prvi zapis o ribolovu sega v leto 1343, ko so zakup za ribolov na reki Soči plačevali z bovškim sirom. Domačini, ki živijo ob Soči, se spominjajo, da so ribe nekoč lovili vsi, sprva kar z rokami. Dobro so poznali mesta, na katerih so se ribe največ zadrževale, obvladati pa so morali tudi različne ribolovne tehnike, kot je na primer lov s pomočjo vilic ali trnka. Ribe so lovili tako odrasli kot otroci, vendar vedno le toliko, kolikor so jih pojedli.

Danes je ribolov v Sloveniji zakonsko urejen in z ribami gospodarijo ribiške družine. Za ribolov na reki Soči je značilno, da privablja veliko tujih ribičev ravno zaradi naravnih lepot, soške postrvi in muharjenja, ki je edini dovoljen način ribolova.

Opis fotografij

Ribiči-muharji v zgornjem toku reke Soče. (Avtor: Robert Svetičič)