BOVŠKI ČEBELARJI S KOMBINACIJO VZORNEGA VZDRŽEVANJA ČEBELJIH DRUŽIN IN REDNEGA IZOBRAŽEVANJA PRIDELAJO IZJEMNO KAKOVOSTEN MED.

Po doslej znanih podatkih naj bi se čebelarstvo kot kmetijska dejavnost na Bovškem začelo v Bavšici, vasi, ki se je v začetku 17. stoletja razvila iz prestaje. Tam se je naselila tudi družina Komac – ‘Štefnovi na Glavi’. Njihova prednica Pepa, praprababica znanega slovenskega čebelarja Matije Komaca, je na Koroško hodila po sadike jablan, tepk in orehov. Leta 1830 naj bi s seboj prinesla tudi čebele in postavila prvi čebelnjak.

Prvi čebelarji so na Bovškem gojili avtohtono slovensko pasmo čebele – kranjsko sivko. Čebelarjenje je kmalu močno razmahnilo, saj je bilo leta 1870 na Bovškem že 625 panjev. Čeprav so pridelan med uporabljali večinoma za lastno uporabo ter v manjši meri za blagovno menjavo, se leta 1911 v Čezsoči že pojavi tudi specializirana trgovina z medom. Med prvo svetovno vojno so vojaki uničili skoraj vse panje in si prilastili med, dejavnost pa kljub temu ni izumrla. V času, ko je bilo Bovško pod italijansko oblastjo, so smeli gojiti le italijansko čebelo. Ob priključitvi k Jugoslaviji leta 1947 pa so domačini postavili nove čebelnjake in pripeljali nove čebelje družine kranjske sivke, ki jo gojijo še danes.

V preteklosti sta bila edina pridelka čebelarjev med kot hrana in sladilo ter čebelji vosek kot osnova za satnice in izdelavo sveč. Danes pa čebelarji poleg medu proizvajajo še propolis, ki je najboljši antibiotik za rane ali boleče grlo, ter matični mleček, najdragocenejši proizvod, ki ga čebele delavke v vlogi dojilj izdelajo v zelo majhnih količinah. Bovški čebelarji z vzornim vzdrževanjem čebeljih družin in rednim izobraževanjem pridelajo iz spomladanskih cvetlic ter vrbe, akacije, lipe, smreke in kostanja izjemno kakovosten med. K temu pripomore tudi dejstvo, da na Bovškem ni intenzivnega poljedelstva ali sadjarstva, ki bi zemljo, zrak in cvetni prah obremenjevala s škodljivimi kemičnimi sredstvi. Pomembna vloga čebel pa ni zgolj pridelava medu. Njihovo najpomembnejše poslanstvo je opraševanje rastlin in zagotavljanje biotske raznovrstnosti in obstoja življenja na Zemlji.