Mera in kompanija

Mera in kompanija

Lokacijo za postavitev planine so skrbno izbrali: nahajala se je v bližini sveže vode, gozda in visokogorskih pašnikov. V začetku poletja, teden dni po začasni naselitvi planine, se začne dan mere. Skupno gospodarjenje na bovških planinah namreč terja natančno...
Ušesna znamenja

Ušesna znamenja

OZNAKE SO ZAŠČITNI ZNAK OVČEREJCEV NA BOVŠKEM, NJIHOVO NESNOVNO PREMOŽENJE, SIMBOL IDENTITETE, VREDNOT IN KVALITETE NJIHOVEGA DELA. Črede ovac, ki se mirno pasejo na razgibanih travnatih pobočjih, so eden izmed najlepših okrasov bovške krajine. S svojo spokojnostjo...
Reja mlečne drobnice

Reja mlečne drobnice

PLANINSKA PAŠA DROBNICE NA BOVŠKEM, POVEZANA Z MOLŽO IN PREDELAVO MLEKA, IMENOVANA ‘KOZARJENJE’, JE REZULTAT TRADICIONALNEGA GOSPODARJENJA IN PREPLET ČLOVEKOVEGA PRILAGAJANJA TER SPOSOBNOSTI PREŽIVETJA V GORAH. Tako kot drugod v alpskem prostoru je tudi tukaj razvit...