OZNAKE SO ZAŠČITNI ZNAK OVČEREJCEV NA BOVŠKEM, NJIHOVO NESNOVNO PREMOŽENJE, SIMBOL IDENTITETE, VREDNOT IN KVALITETE NJIHOVEGA DELA.

Črede ovac, ki se mirno pasejo na razgibanih travnatih pobočjih, so eden izmed najlepših okrasov bovške krajine. S svojo spokojnostjo pritegnejo oko in upočasnijo korak, njihovo oddaljeno zvončkljanje pa nas opomni, da se nam pravzaprav nikamor ne mudi. Od daleč so ovce le bele in črne pike, ki sestavljajo čredo, če pa se jim približamo in jih bolje pogledamo pa opazimo, da imajo živali na uhljih zarezana posebna znamenja. Štupinja (stopinja) in lastua (lastovičji rep) sta le dve izmed mnogih oznak na ovčjih uhljih. Prva v obliki polkroga ali trikotnika na strani uhlja, druga pa lastovičjemu repu podobna zareza na koncu ušesa.

Zarezovanje znakov v ovčje in kozje uhlje je služilo označevanju lastništva drobnice in preprečevalo zmedo v čredah pašnih skupnosti. Oznake, ki so bile tudi svojevrsten del lastnikovega dela, so skrbele tudi za gladek potek nekdaj prevladujoče blagovne menjave. Na podoben način so v preteklosti označevali tudi orodje, les, domačije in razne produkte, kot je na primer sir. Ti znaki so bili običajno drugačni od tistih za živali. Kdaj so se tovrstne oznake razvile, ni natančno znano, so pa informatorji soglasni, da je označevanje v tem prostoru prisotno že od nekdaj.

Čeprav je zaradi direktiv Evropske unije danes drobnica označena z enotnimi normativnimi čipi, to ni pokopalo tradicije vrezovanja ovčjih oznak. Smisel tega početja najbolje povzamejo naslednje besede: »Ste takoj, ko ste znak zagledali, vedeli, kdo je lastnik?« – »Ja, ja, seveda. Tudi jaz imam še vedno znamenje. Vedno označim ovce in orodje. Tega me je navadil moj oče in tega se držim, saj je to neke vrste tradicija. Ko mi je zapustil hišo in premoženje, mi je zapustil tudi znak.«

To staro pravilo ob predaji hiše nasledniku, torej priča o pomembni družbeni in gospodarsko-pravni vlogi tovrstne nesnovne dediščine. Oznake so torej zaščitni znak ovčerejcev na Bovškem, njihovo nesnovno premoženje, simbol identitete, vrednot in kvalitete njihovega dela.

Opisi slik

Primer dobre prakse: