HIŠNA IMENA NA BOVŠKEM O KULTURI IN ŽIVLJENJU DOMAČINOV IZDAJAJO VEČ, KOT SE ZDI NA PRVI POGLED.

Na Bovškem so še ohranjena tradicionalna hišna imena, ki so se stoletja prenašala iz roda v rod in predstavljajo pomemben del rodbinskih istovetnosti. Še danes mnogi Bovčani neznane obraze naslovijo z vprašanjem »ča sǝ?«, kar pomeni »Čigav si, kateri hiši pripadaš?«. Vprašanje po imenu sledi šele, ko oseba pove, kateri hiši pripada. Hišna imena na Bovškem o kulturi in življenju domačinov izdajajo več, kot se zdi na prvi pogled. Nastala so na podlagi osebnih lastnosti lastnika, nanašajoč se na njegovo ime, poklic ali kakšno drugo lastnost. Tako ena izmed hiš v Mali vasi še danes nosi ime Pri Lejčerju (lečiti – zdraviti), saj naj bi nekoč tam živeli zdravilci. Pri Pejku pa se na primer reče hiši, kjer je nekoč prebival pek. Imena niso stalna in se sčasoma lahko tudi spremenijo, izginejo ali pa jih nadomesti novo poimenovanje.

Kjer se danes reče Pri Kobarežu, se je nekoč na primer reklo Pri Cigaretlju, saj je bil nekdanji lastnik velik ljubitelj tobaka. Nekatera imena se selijo skupaj s prebivalci, druga ostanejo pri hiši in jih prevzamejo tudi naslednji lastniki. Najmanj sprememb je zaznati v poimenovanju hiš, v katerih so živele znane ali kako drugače izstopajoče rodbine. Na svobodomiselni duh prebivalcev pa kažejo tudi primeri, v katerih hiša zaradi primoženega dekleta ali priženjenega moža dobi kar dve imeni. Takšen primer je denimo hiša Pri Frenjkǝ, kjer se uporablja tudi ime priženjenega moškega, Pri Fulcǝ.

Hišna imena so nedvomno pomemben del nesnovne kulturne dediščine, ki razkriva marsikaj o prostoru in ljudeh, zato jih je vredno spoznavati in ohranjati.