Sadjarstvo Kanal

Sadjarstvo Kanal

V obdobjih pomanjkanja in lakote je ljudem teh krajev pomenilo sadje razkošje pomemben vir preživetja. Pomemben razmah in načrtno uvajanje sadjereje se je začelo sredi 19. stoletja, ko je bilo moč zaradi gradnje novih cestnih in železniških povezav pridelano sadje...