ČEBELE NABIRAJO NEKTAR NA NEOKRNJENIH CVETOVIH SREDNJE SOŠKE DOLINE, ZATO JE MED TAKO OKUSEN IN KAKOVOSTEN

Nekoč je skoraj vsaka kmetija imela nekaj kranjičev – panjev zbitih iz doma narejenih desk. Pridelan med so kot sladilo uporabljali v vsakdanji prehrani in v ljudski medicini. Čebelarsko leto se začne meseca avgusta, ko čebelja matica zaleže jajčeca, iz katerih se izležejo čebele, ki preživijo zimo do aprila. Te čebele imajo nalogo, da uspešno nadaljujejo čebelji rod. V januarju čebelja matica izleže jajčeca, iz katerih se izležejo čebele, ki v prvih spomladanskih mesecih začnejo nabirati cvetni prah in nektar.

Ker nabirajo čebele nektar na neokrnjenih in neškropljenih cvetovih srednje Soške doline, je med okusen in zelo kvaliteten. Medičino nabirajo večinoma na kostanjih in lipah, zato prevladujeta na tem območju predvsem lipov in kostanjev med. Manj je cvetličnega in akacijevega medu, ob zadostni gozdni paši pa je moč na Kanalskem pridelati tudi kakovostni gozdni med. Največji pomen čebelarstva pa je opraševanje, saj se le za zadostnim številom čebel in drugih opraševalcev poskrbi za naraven krogotok obnavljanja narave.

Opisi fotografij

Čebelnjak v Ligu. (Avtor: Arhiv TIC Kanal)

Primer dobre prakse

Čebelarsko društvo Kanal-Brda že od leta 1972 povezuje čebelarje s Kanalskega in Brd ter skrbi za različna izobraževanja in tekmovanja. Vloga društva je ohranjati tradicijo čebelarstva in mlajše generacije spodbuditi k čebelarski dejavnosti. Pri posameznih čebelarjih na Kanalskem tako lahko danes dobite odličen med, cvetni prah, propolis, matični mleček, med z raznimi dodatki, voščene izdelke in druge čebelje proizvode.