V Posočju so še vedno žive številne legende, bajke in pripovedke, s pomočjo katerih so naši predniki razlagali različne naravne pojave in zgodovinske dogodke ter poskušali razumeti in si naslikati skrivnostne sile, ki so jih v dobrem in slabem spremljale od rojstva do smrti. V njih nastopajo različna bajeslovna bitja, med katerimi sta tudi Duga ali Divja baba in Krivopeta. Prvo poznajo malodane v vseh krajih Zgornjega Posočja, pripovedi o drugi pa najdemo le v Trenti, Breginjskem kotu, na Livškem in v sosednji Benečiji.

Izročilo o Krivopetah je še vedno zelo živo predvsem na Livškem. Lik te skrivnostne in pametne divje žene odseva livško dušo ter prebivalce povezuje s kraji in kulturo sosednjih beneških vasi. Krivopeta je prepoznavna po nazaj obrnjenih stopalih in se skriva v gozdovih in jamah. Včasih ljudem pomaga, včasih ne, odvisno od ljudi. Čeprav se Livčani zavedajo njihove prisotnosti in moči, o Krivopetah običajno ne govorijo. So stvari, ki se jih lahko le sluti.