DANAŠNJI ZBIRATELJI IMAJO BOGATO ZNANJE O VOJNIH DOGODKIH, PREDMETIH IN ZGODOVINSKIH OSEBAH.

Leta 1915 je Bovško dolino za 29 mesecev zajela vojna vihra prve svetovne vojne. Ko se je ujma umirila, je za tisoči vojakov ostala nepregledna gora železja, nagrmadena vsepovsod, od dna dolin do vrhov gora.
Kovine, ki jih je za sabo pustila soška fronta, je tudi danes na Bovškem moč najti še marsikje. Na strehah starih hlevov, v betonskih armaturah in prekladah vrat, v ograjah vrtov. Nikoli se jih ne bo dalo povsem odstraniti, saj je nepovabljeni gost z leti postal sestavni element bovške krajine. Seveda je železo od nekdaj imelo tudi svojo ceno. Ko so se bovški begunci vrnili na porušene domove, so ga začeli uporabljati kot gradbeni material, zatem kot vir postranskega ali osnovnega zaslužka, naposled pa so železni artefakti postali predmet zbirateljske strasti.

Ob čiščenju polj, ki so jih prepredali strelski jarki, so se ljudje srečevali s kupi železja, ki ga je bilo treba pospraviti, in zelo prav jim je prišlo, da so ga lahko prodali. Seveda se vseh stvari ni dalo pobrati in mnogo vojaške opreme, tudi eksplozivnih teles, še vedno počiva nekje pod zemljo. Ob komercialnem zbiranju kovin se je ustvarjal tudi prvi »zbirateljski fond« še uporabnega lahkega orožja. Puške vseh vrst so služile za krivolov, iz odpadnega vojaškega železja je bilo izdelano obrtniško in poljedelsko orodje, ki je marsikje v uporabi še danes.

Po drugi svetovni vojni se je razvilo tudi zbirateljsko zanimanje za ostaline vojaških spopadov. Današnji zbiratelji, imenovani tudi želézarji, železa in vojaških predmetov za vsakodnevno uporabo ne nabirajo za prodajo. Iščejo vojaško opremo in predmete z zgodbami, ki so z leti dobili značaj dediščine. Današnji zbiratelji imajo tako bogato znanje o vojnih dogodkih, predmetih in zgodovinskih osebah. Po slovenski osamosvojitvi, ko je prej prezrta soška fronta vendarle dobila svoje mesto v slovenskem zgodovinopisju, so številni zbiratelji svoje zasebne muzejske zbirke odprli tudi za javni ogled. Odsevajo dolgoletna zbirateljska prizadevanja in obenem pričajo o bogastvu zgodb, vezanih na obdobje prve svetovne vojne.