Lov na Kanalskem

Lov na Kanalskem

Favna in flora je na tem ozemlju Kanalskega izredno bogata in raznolika, biotsko pestra tudi zaradi stičišča različnih klimatskih vplivov. Na hribovitem in razčlenjenem terenu bregov srednjega toka reke Soče so se nekdaj nahajale košenice in senožeti, danes pa je to...
Ribolov na Kanalskem

Ribolov na Kanalskem

Za življenje ob reki je bilo ribarjenje vsekakor že od nekdaj zelo pomembno. Z ribami so se prehranjevali predvsem ljudje, ki so živeli v neposredni bližini reke. Najbolj cenjena riba, ki živi v Soči, je svetovno znana soška postrv, ki je tudi ena izmed največjih...
Kanalsko Vinogradništvo

Kanalsko Vinogradništvo

»ČE REBULA JE GROFICA, JE NAŠ CIVIDIN CESARICA.« Vinska trta je bila na območju srednje Soške doline ves čas prisotna. Desni breg Soče je bil znan po dobrih vinih, medtem ko je imel levi breg, razen gričevnatega dela severozahodno od Avč, nekoliko slabša vina....
Sadjarstvo Kanal

Sadjarstvo Kanal

V obdobjih pomanjkanja in lakote je ljudem teh krajev pomenilo sadje razkošje pomemben vir preživetja. Pomemben razmah in načrtno uvajanje sadjereje se je začelo sredi 19. stoletja, ko je bilo moč zaradi gradnje novih cestnih in železniških povezav pridelano sadje...
Vodništvo

Vodništvo

VODNIŠKO ZNANJE IZVIRA IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA. Začetki gorništva segajo v leto 1876, ko je avstrijski Alpenverein iz Beljaka na Mangartskem sedlu zgradil planinsko kočo. Leta 1906 je Slovensko planinsko društvo organiziralo prvi tečaj za gorske vodnike. Divji lovci...
Ribolov na Bovškem

Ribolov na Bovškem

Tako kot divjačina, so tudi ribe nekdanjemu človeku predstavljale poglaviten vir beljakovin. Prvi zapis o ribolovu sega v leto 1343, ko so zakup za ribolov na reki Soči plačevali z bovškim sirom. Domačini, ki živijo ob Soči, se spominjajo, da so ribe nekoč lovili vsi,...
Lov

Lov

‘JAGA’ Lov, velikokrat pa tudi raubšicanje oz. krivolov, je bil v preteklosti na Bovškem pomembna oblika oskrbe s hrano. Zaradi slabih razmer za kmetovanje in številčnih družin so bili divjad in ribe nemalokrat edini vir beljakovin, zato lahko pritrdimo dr. Henriku...
Bovški krafi

Bovški krafi

SLADICA IZ PREPROSTIH DOMAČIH SESTAVIN NA KROŽNIKU DOBRO ODSEVA SINTEZO KULTURNIH IZKUŠENJ. V središču pozornosti bovške kuhinje so krafi, sladica iz preprostih domačih sestavin, ki na krožniku dobro odseva sintezo kulturnih izkušenj. Ime jedi je germanskega izvora,...
Hišna imena

Hišna imena

HIŠNA IMENA NA BOVŠKEM O KULTURI IN ŽIVLJENJU DOMAČINOV IZDAJAJO VEČ, KOT SE ZDI NA PRVI POGLED. Na Bovškem so še ohranjena tradicionalna hišna imena, ki so se stoletja prenašala iz roda v rod in predstavljajo pomemben del rodbinskih istovetnosti. Še danes mnogi...